ISO 9001:2008 - Royal Canin
Home O Royal Canin O nás ISO 9001:2008

O nás

Tlačiť aA+ Aa- RSS

ISO 9001:2008

Systém manažérstva kvality podľa medzinárodnej normy ISO 9001:2008

V roku 2013 sme sa rozhodli zaviesť systém manažérstva kvality podľa medzinárodnej normy ISO 9001:2008.
Začali sme vzdelávaním; pokračovali implementáciou procesného prístupu; aktualizovali a dopracovali sme internú dokumentáciu, vypracovali Príručku kvality a zaviedli systém riadenia a evidencie dokumentácie; stanovili Politiku kvality a Ciele kvality pre rok 2014 postupne sme naplňovali požiadavky tejto medzinárodnej normy.

Dňa 28.4.2014 sme úspešne prešli certifikačným auditom a získali tak odporučenie na udelenie certifikátu, ktorý sme si slávnostne prevzali od zástupcu certifikačného orgánu dňa 11. 7. 2014.

Politika kvality

Royal Canin Czech and Slovak Republics s.r.o. sa zaväzuje, že bude:

  • uplatňovať systém manažérstva kvality ako stabilný nástroj trvalého zlepšovania a rozvoja spoločnosti
  • cieľavedome vytvárať dlhodobo pozitívne vzťahy so zákazníkmi, dodávateľmi, partnermi a statnými tretími stranami
  • pravidelne monitorovať požiadavky, očakávania a spokojnosť zákazníkov; získané údaje využívať k účinnejšiemu napĺňaniu ich potrieb
  • pravidelne získavať a vyhodnocovať spätnú väzbu od spolupracovníkov, zvyšovať ich odbornú úroveň a kompetentnosť
  • vytvárať a udržiavať pracovné prostredie eliminujúce vznik chýb a podporujúce vzájomnú dôveru, zodpovednosť, motiváciu a partnerstvo medzi spolupracovníkmi

Denis Klinger
 Generálny riaditeľ

  • facebook
  • youtube