Home Mačiatko a mačka Mačiatko Od narodenia až po dospelosť

Mačiatko

Tlačiť
Od narodenia až po dospelosť

Vývin mačiatka

Mačiatko je úplne závislé na svojej matke a svoju autonómiu získava v priebehu niekoľkých týždňov. Tento rýchly vývin, ktorý sa odohráva pred odstavením, t.j. keď mačiatko ešte stále saje mlieko svojej matky, je skutočným výkonom špecifickým pre mačací druh.

Keď mačiatko prichádza na svet, je slepé a hluché a váži iba okolo sto gramov. Matka ho oblizuje a tak ho zbaví plodového obalu, ohrieva ho a podnecuje. To mu umožňuje nájsť vyživujúce prsné bradavky. Neschopné regulovať svoju telesnú teplotu až do 3 týždňov svojho veku, schúli sa príjemne a pohodlne pri matkinom bruchu, aby salo kolostrum obsahujúce množstvo protilátok. Po niekoľkých dňoch bude pri kŕmení od svojej matky dostávať mlieko, čo zaberie tretinu jeho času počas prvého mesiaca. V priebehu 7 až 10 dní zdvojnásobí svoju hmotnosť. V priebehu 5 týždňov bude schopné sa pohybovať a jeho zmysly sa vyvinú, keď bude deliť svoj čas medzi hru a spánok, keď práve nebude sať matkino mlieko.

Päť zmyslov

Pri narodení má mačiatko čuch dostatočne vyvinutý na to, aby bolo schopné nájsť svoju matku. Tiež je schopné rozlišovať medzi tromi základnými chuťami: sladkou, slanou a kyslou, pričom druhé dve nemá príliš v obľube. Na druhej strane, je slepé a hluché a tieto dva zmysly získa takmer naraz. Sluch sa objavuje, keď má mačiatko okolo 5 dní, ale neumožňuje mu orientovať sa podľa zvuku skôr, ako dovŕši 14 dní. Schopnosti dospelej mačky získava okolo 1 mesiaca svojho veku a vtedy už vie rozpoznať hlas svojej matky. Mačiatko otvára svoje oči medzi 7. a 15. dňom po narodení. Ešte stále bude potrebovať 3 alebo 4 dni na to, aby získalo vnem hĺbky priestoru. Na prispôsobenie sa súčasnému nadobudnutiu zmyslov zraku a sluchu potrebuje niekoľko dní.

Mačiatko má veľký zmysel pre rovnováhu vo veľmi skorom veku, hoci je ešte trochu nemotorné. Svoje pohyby koordinuje s ťažkosťou pred dovŕšením 2 týždňov. Na svojich štyroch nohách začína chodiť, keď má asi 17 dní, a keď má asi 3 týždne, stáva sa dostatočne šikovným na to, aby si poškrabalo ucho zadnou labkou. V 35 dňoch svojho veku je schopné škriabať a vtiahnuť svoje pazúriky.

Hlavné oblasti tela

Hlavné anatomické oblasti sa nevyvíjajú tým istým tempom. Mačiatko sa narodí s relatívne veľkou hlavou a potom môžete vidieť, ako sa mu predlžujú končatiny: zdá sa, že mačiatko má dlhé nohy. Nakoniec sa vyvinie zvyšok tela, čím dosiahne typické proporcie dospelej mačky.

Správanie

V správaní čistenia sa, vyprázdňovania a kŕmenia (keď prestane sať mlieko) je istá vrodená zložka, ale tiež to mačiatka veľmi rýchlo naučí ich matka. Už vo veku 15 dní je mačiatko schopné oblizovať si prednú labku. Keď má 30 dní, začína robiť svoje prvé priblíženia k toalete škrabaním na jej materiál. Od 3 týždňov je schopné urobiť samé toaletu v nádobe na to určenej. Už v 4. týždni sa vie samé nakŕmiť imitovaním správania svojej matky, a tým získava jej stravovacie preferencie.

Utváranie komunikačného správania špecifického pre mačací druh začína okolo 3. týždňa a končí v 7. alebo 8. týždni veku mačiatka. Jeho aktivita hry začína okolo 3. týždňa. Pozostáva z kontaktov a hier medzi mačiatkami a interakcií s matkou, ktorá umožňuje vykonávanie tejto socializácie v rámci vlastného druhu. Mačiatko sa tak učí zadržať škriabanie a zaujímať sa o „korisť“, hmyz alebo malé predmety. Správanie lovca špecifické pre tento druh sa začína utvárať na konci prvého mesiaca. Učenie sa sociálnemu správaniu zameranému na priateľské druhy (človek, pes...) sa tiež uskutočňuje okolo 3. týždňa a končí okolo 3. mesiaca. Mačiatko sa musí nachádzať v prostredí obohatenom o vizuálne a zvukové podnety a podnety týkajúce sa vzťahov. Mačiatko sa stane vyrovnanejším, keď ho pohladíte, zoberiete ho rúk na niekoľko minút za deň, položíte ho do blízkosti detí, iných zvierat, obklopíte ho rôznymi zvukmi. Jeho správanie, keď sa stane dospelou mačkou, bude z veľkej časti závisieť od rozmanitosti prostredia v tomto čase jeho života.

  • facebook
  • youtube
  • instagram