Nastavenia súborov cookie Ovplyvňujúce faktory - Royal Canin

Rast, kľúčová fáza

Tlačiť
Ovplyvňujúce faktory

Každé mačiatko má iný rast

Rast a vývin mačiatka sa líši v závislosti od faktorov špecifických pre zviera a faktorov súvisiacich s jeho prostredím.

Rast je jav, ktorý sa dá kvantitatívne zhodnotiť meraním nárastu hmotnosti. Čo sa týka vývinu, je to kvalitatívny jav, ktorý zodpovedá transformácii embryonálneho vajíčka na dospelú mačku so schopnosťou rodiť. Tieto javy zahŕňajú vnútorné faktory ako plemeno, pohlavie a rodičovský genotyp a vonkajšie faktory spojené s prostredím mačiatka, ktoré ovplyvňujú jeho rast a vývin.

Faktory súvisiace s mačiatkom

Sú to faktory genetického charakteru. Môžeme spomenúť:

  • Plemeno: novonarodené mačiatka veľkých plemien, ako je mainská mývalia mačka, sú ťažšie než mačiatka iných plemien.
  • Pohlavie: pohlavný dimorfizmus, takmer neexistujúci pri narodení, vekom narastá. Kocúry sa stávajú ťažšími ako mačky medzi 6. a 12. mesiacom ich veku. Ich rastový potenciál je preto vyšší, ale rast prebieha o niekoľko týždňov neskôr.
  • Hmotnosť matky: čím je matka ťažšia a väčšia, s lepším telesným stavom, tým bude mačiatka lepšie kojiť a tým väčšia bude miera ich rastu.
  • Individuálne genetické faktory: výsledkom zmiešania materských genotypov a otcovských genotypov je vytvorenie jedinečného jedinca, u ktorého sa prejavujú variácie vo vývine jeho kostí a svalov a v miere jeho rastu, v porovnaní s jeho súrodencami z vrhu.
  • Hormonálne faktory: po narodení je rast riadený mnohými hormónmi syntetizovanými mačiatkom.

Vonkajšie faktory

Kvalita prostredia: popri iných faktoroch prostredia, hygiena a pokoj značne podmieňujú rast. Slabá hygiena oslabuje matku a jej mačiatka. Stres ovplyvňuje satie a narušuje ich hormonálnu rovnováhu.

Veľkosť vrhu: väčší vrh, viac ako 5 mačiatok, znamená, že tak veľa mačiatok sa bude kŕmiť tým istým množstvom mlieka.

Matkina výživa počas a po gravidite: mačky musia mať pred graviditou svoju ideálnu hmotnosť. U slabo živených mačiek je riziko, že porodia mačiatka s podváhou alebo neschopné kŕmiť sa. Od začiatku gravidity musí byť mačka kŕmená krmivom s vysokým obsahom tuku, teda s vysokým obsahom energie. Zdravá Výživná potrava pre mačiatka spĺňa tieto výživové požiadavky vďaka svojej koncentrácii základných zložiek: vysoký obsah energie, kvantitatívne a kvalitatívne vysoký príjem bielkovín, posilnenie príjmu minerálov (vápnik) a vitamínov. Táto výživa ju bude tiež sprevádzať počas obdobia laktácie, kedy sa jej výživové potreby značne zvýšia. Ak je to potrebné, náhradné mlieko pre mačiatka môže dopĺňať alebo dokonca nahradiť mlieko ich matky až do odstavenia.

  • facebook
  • youtube
  • instagram