Nastavenia súborov cookie Výcvik - Royal Canin

Život s vaším mačiatkom

Tlačiť
Výcvik

Dobre vycvičené mačiatko

Keď mačiatko príde do svojho nového životného prostredia, má vtedy asi 3 mesiace, väčšinu správania získalo vďaka dôležitej úlohe svojej matky, súrodencov a chovateľa. Je však dôležité zabezpečiť, aby sa mačiatko začlenilo do svojho nového prostredia, pretože jeho učenie sa bude zdokonaľovať až do 9 mesiacov jeho veku.

Vývin správania mačiatka má dôležitý vplyv na budúcu vyrovnanosť dospelej mačky.

Čistenie, vyprázdňovanie a kŕmenie (po vylúčení satia materského mlieka) sú sčasti vrodené. To čo si ešte musí osvojiť, ho naučí jeho matka.

Takže od 3 týždňov svojho veku môže mačiatko používať toaletu. Mačiatko sa vo všeobecnosti cvičí v domácnosti do 6 týždňov jeho veku. V priemere, už keď má 4 týždne, je schopné kŕmiť sa tým istým krmivom ako jeho matka, pričom imituje jej správanie, a tak získava jej stravovacie preferencie. Tiež je to v rámci svojej vlastnej rodiny, kde sa mačiatko oboznámi so svojím vlastným druhom a nadobudne nevyhnutnú sebakontrolu, hlavne ovládanie svojho hryzenia a škriabania. Učenie sa tu však nekončí!

Socializácia, rozhodujúce obdobie

Socializácia z veľkej časti podmieňuje jej správanie ako budúcej dospelej mačky, pretože je to počas tohto obdobia, kedy sa mačiatko učí normálne vnímať udalosti a situácie, s ktorými je konfrontované.

Socializácia s inými ľuďmi a inými živočíšnymi druhmi sa uskutočňuje hlavne medzi 2. a 7. týždňom jeho veku. Počas tohto obdobia je nevyhnutné, aby sa mačiatko začleňovalo do prostredia, ktoré mu umožní prísť do styku so všetkými budúcimi podnetmi, s ktorými bude konfrontované: deti, ktoré sa hrajú a kričia, televízia, hudba, štekot, kontakt s viacerými ľuďmi, ktorí ho budú chytať a hrať sa s ním, blízkosť a kontakt s inými zvieratami, rôzne predmety ako lopty, kartónové škatule do ktorých sa schová, atď. Tieto obohacujúce podnety podporujú rozkvitanie mačiatka.

Keď si ho zoberie nový majiteľ

Mačiatko, celkom uchvátené objavovaním svojho nového prostredia, rýchlo zabudne na svojich súrodencov. Keď je dobre uvítané, je tiež veľmi pravdepodobné, že bude dobre vycvičené. Predsa len, jeho nový majiteľ musí tráviť čas so svojím malým zvieratkom, hrať sa s ním a pozorovať jeho preferencie počas týždňov nasledujúcich po jeho príchode.

Jedno z najmenej akceptovaných správaní je brúsenie si pazúrikov, čo je potreba, ktorá je pre mačku celkom normálna. Preto je dôležité umiestniť v blízkosti niektorého z jeho najobľúbenejších miest zvislý škrabák, prípadne vytvoriť mačací strom.

Na druhej strane, hryzenie, agresivita a nedodržiavanie hygieny musia neodkladne viesť k tomu, aby ste s pomocou veterinára hľadali príčinu týchto udalostí. Keď už sú príčiny identifikované, v tomto veku by malo byť veľmi ľahké ich napraviť.

Mali by ste ho radšej cvičiť ako trestať

Potrestanie zvieraťa za akýkoľvek problém, napríklad nedodržiavanie hygieny alebo neželané správanie, nerobí zviera schopným to pochopiť. Naopak, vytvára to strach, ktorý môže viesť k tomu, že zopakuje svoje nevhodné správanie kvôli nedostatku pochopenia, čím sa vystavuje riziku, že bude svojím majiteľom opäť potrestané alebo ho bude považovať za nevrlého. Strach, ktorý sa vracia späť, sa zmení na úzkostlivosť, ktorá má škodlivý vplyv na zdravie mačiatka. Prioritou je, že učenie musí byť založené na dobrej znalosti potrieb zvieraťa a na odmeňovaní, keď sa dobre učí.

  • facebook
  • youtube
  • instagram