Nastavenia súborov cookie Hodnotenie - Royal Canin

Svetové mačacie organizácie

Tlačiť
Hodnotenie

Mačacia výstava, kľúčový moment

Mačacia výstava je kľúčovým momentom v chove a výbere čistokrvných mačiek, pretože je na porotcoch, aby vybrali, predstavili a odmenili najlepšie mačky v každej kategórii, a teda tým ich chovateľov. Pre verejnosť je to jedinečná príležitosť obdivovať rozmanitosť mačacích plemien. Najstaršia výstava sa konala v Crystal Palace v Londýne v roku 1871.

Konvenčné alebo tradičné hodnotenie: LOOF, FIFe, WCF, GCCF...

Každá mačka je svojím majiteľom individuálne predstavená porotcovi, ktorý ju preskúma a napíše správu o jej silných a slabých stránkach na formulári pripravenom organizujúcim klubom, kde je spomenuté plemeno, farba, pohlavie, vek a vstupná trieda.

Na základe vyhotovenia tejto správy je mačke udelené kvalitatívne hodnotenie a titul, ak preukázala dosť kvalít. Ak je do tej istej kategórie zaradených viac mačiek, sú zoradené vo vzťahu jedna k druhej, pričom víťazný titul je udelený prvej, opäť, ak je považovaná za tú, ktorá si to najviac zaslúži s ohľadom na štandard. Vystavovateľ odíde s hodnotiacou kartou.

Americký štýl hodnotenia: CFA, TICA...

Aby boli zhodnotené, mačky prinesú do „ringu“, polkruhu z klietok, kde sú individuálne predstavené porotcovi. Ten ich zoradí od prvej po poslednú podľa farby, skupín farieb alebo rozdelení a plemena, na základe ich vstupnej triedy. Na konci tohto hodnotenia, ktoré sa koná verejne a slovne, si porotca zavolá späť svojich desať najlepších mačiek, bez ohľadu na plemeno, a opäť ich zoradí od desiatej po prvú počas často veľkolepého finále.

Mačky sú hodnotené viacerými porotcami, pričom je každý zodpovedný za svoje vlastné finále. Tento systém hodnotenia umožňuje nájsť definitívne najlepšie mačky; navyše na konci výstavy zostavia priemer získaných umiestnení. Nie je tu žiadna hodnotiaca karta. Ročné umiestnenie za „región“ umožňuje poznať umiestnenie každej mačky podľa jej kategórie (dospelá, sterilizovaná, mačiatko) a jej plemena.

  • facebook
  • youtube
  • instagram