Nastavenia súborov cookie Najvýznamnejšie federácie - Royal Canin

Svetové mačacie organizácie

Tlačiť
Najvýznamnejšie federácie

Ako to funguje?

Združenie chovateľov mačiek (Cat Fanciers' Association – CFA)

Združenie chovateľov mačiek je neziskové združenie založené v roku 1906 v Spojených štátoch amerických. Je to najstarší register čistokrvných mačiek na svete. Prvá výstava sa konala v ten istý rok v Buffale a Detroite a prvá národná výstava v roku 1907 v Madison Square Garden. V súčasnosti CFA združuje 500 klubov nachádzajúcich sa na všetkých kontinentoch.

 

Medzinárodná mačacia federácia (Fédération Internationale Féline – FIFe)

Medzinárodná mačacia federácia je neziskové združenie, ktoré bolo založené v roku 1949 tromi klubmi reprezentujúcimi Belgicko, Francúzsko a Taliansko. Prvá výstava sa konala v Paríži v ten istý rok. Táto federácia je zaregistrovaná v Luxembursku a združuje 41 krajín, vydala 110 000 rodokmeňov, eviduje 3 000 názvov domovov pre mačky a každý rok organizuje pod svojím menom vyše 650 výstav.

Riadiaci výbor pre chov mačiek (Governing Council of the Cat Fancy – GCCF)

Riadiaci výbor pre chov mačiek je demokratická organizácia založená v roku 1910 vo Veľkej Británii so zámerom viesť registre čistokrvných mačiek, udeľovať licencie klubom, ktoré chcú organizovať výstavy a vo všeobecnosti sa starať o pohodlie mačiek. V súčasnosti GCCF reprezentuje 151 pridružených klubov a zaregistruje 32 000 rodokmeňov za rok.

Oficiálna kniha pôvodu mačiek (Livre Officiel des Origines Félines – LOOF)

Vo Francúzsku je LOOF, založená v roku 1996, jediným registrom poskytujúcim rodokmene mačiek. Pod jej záštitou sa organizujú výstavy a ustanovujú sa štandardy plemien. Len o niečo menej než 19 000 rodokmeňov bolo zaregistrovaných v roku 2008. LOOF tiež zabezpečuje propagáciu čistokrvných mačiek.

Medzinárodné mačacie združenie (The International Cat Association – TICA)

Medzinárodné mačacie združenie (je korporáciou) bolo založené v roku 1979 v Spojených štátoch amerických. Toto združenie, ktoré sa nachádza po celom svete, vedie register založený na genetických kritériách a nie iba na fenotypoch. Tiež vedie najväčší register domácich mačiek na svete, ktoré sa môžu zúčastňovať jeho výstav.

Svetová mačacia federácia (The World Cat Federation – WCF)

Svetová mačacia federácia bola založená v Rio de Janeiro v roku 1988. Jej súčasné ústredie je v Nemecku. V súčasnosti WCF združuje viac ako 540 členov po celom svete.

Svet nadšencov

Čistokrvné mačky sa nachádzajú na všetkých kontinentoch vďaka federáciám, ktoré registrujú narodenia v genealogických registroch, usmerňujú výstavy, menujú porotcov a zachovávajú kritériá stanovené v štandardoch alebo ich vyvíjajú. Tieto federácie sa jedna od druhej v mnohých veciach odlišujú, tiež typmi hodnotenia, ktoré používajú na výstavách: „konvenčné“ hodnotenie alebo „americký štýl“ hodnotenia.

V súčasnosti existuje asi šesťdesiat rôznych mačacích plemien, uznaných alebo neuznaných rôznymi mačacími združeniami. Svet čistokrvných mačiek je riadený rôznymi genealogickými registrami, do ktorých je pri narodení zaregistrovaný akýkoľvek predstaviteľ plemena narodený rodičom, ktorí sú uznaní, že patria k určitému plemenu. Keď je ustanovená čistokrvnosť, jej držiteľ sa bude môcť v príslušnom čase, vo všeobecnosti už keď má 3 alebo 4 mesiace, zúčastniť mačacích výstav, ktoré sú súťažami krásy a v ktorých môže vyhrať rôzne tituly.

Tieto súťaže sú organizované klubmi pridruženými k federácii, ktorej usmernenia používajú. Niektoré federácie sú národné, ako LOOF vo Francúzsku alebo GCCF v Anglicku, ďalšie ako CFA, FIFe, WCF a TICA majú pobočky po celom svete.

  • facebook
  • youtube
  • instagram