O nás

Tlačiť
Výber surovín

Výber surovín

Úplne rovnaká kvalita všade na svete

Pre výber dodávateľov surovín všade na svete platí rovnaký postup. Riadime sa všeobecne platnou, mimoriadne prísnou špecifikáciou, ktorá stanovuje požiadavky na stráviteľnosť zdrojov bielkovín, kvality obilnín, bezpečnosť potravín a pod. Nič nie je ponechané náhode. Snažíme sa zo všetkých síl neustále zlepšovať kvalitu našich produktov.

Kontrola kvality

Garantovaná sledovateľnosť výrobkov

Royal Canin má v každej krajine, kde pôsobí, sieť vysoko kvalifikovaných nákupcov, ktorí si pravidelne vymieňajú skúsenosti týkajúce sa nákupu, kvality, bezpečnosti potravín a pod.

Suroviny nám dodávajú naši dlhoroční obchodní partneri, ktorí sa aktívne podieľajú na rozvoji kvality a bezpečnosti potravín. Naši dodávatelia akceptujú prísne pravidelné inšpekcie, ktoré v ich prevádzkach realizujeme.

Inšpekcie zhody surovín sú realizované okamžite pri dodaní a tiež pred vyložením kamiónov. V priebehu 45 minút sú k dispozícii výsledky analýz, ktoré rozhodnú či je možné náklad vyložiť. Testujeme a overujeme 100% dodávok s cieľom zaistiť ich zhodu s požiadavkami spoločnosti Royal Canin.

Výrobné šarže sú systematicky očíslované a vzorky sú uchované po dobu 18 mesiacov, čo zaručuje dokonalú sledovateľnosť výrobkov. Royal Canin má vďaka tomu databázu viac než 22 000 vzoriek surovín a 40 000 vzoriek hotových výrobkov.

Pomocou systému NIR (Near Infra Red  - spektroskopia v blízkej infračervenej oblasti) meriame infračervené spektrum testovanej suroviny a porovnávame ju s tisícami zaznamenaných a vyhodnotených meraní.

Tento systém využívajú všetky naše výrobné továrne, čo znamená, že môžeme porovnávať údaje z celého sveta a tak zaručiť úplne objektívne kvalitatívne a kvantitatívne výsledky. Vďaka elektronickému prenosu môžeme zhodu šarží surovín so špecifikáciou overiť v priebehu niekoľkých minút, aby bolo možné v prípade nutnosti bezodkladne vykonať nevyhnutné preventívne bezpečnostné opatrenia.

V každej fáze výroby až po balenie granulí sa neustále realizujú analýzy s cieľom overiť kvalitu výroby v súlade so systémom analýzy nebezpečia a kritických kontrolných bodov HACCP ( Hazard Analysis Critical Control Point).

  • facebook
  • youtube
  • instagram