Home O Royal Canin O nás Základné informácie

O nás

Tlačiť
Základné informácie

Základné informácie

Naša misia

Royal Canin niekoľkými slovami

Royal Canin hneď  od začiatku, keď bol založený veterinárom, sústredil svoje štúdie na Zdravú výživu s cieľom poskytnúť viac presných odpovedí týkajúcich sa výživy, prispôsobených špecifickým potrebám mačiek a psov. Tieto odpovede sú založené na 2 jasných a dopĺňajúcich sa zdrojoch: pozorovanie a veda. Skutočne, Zdravá výživa zahŕňa v sebe perfektnú znalosť zvieraťa, podporenú  odbornou znalosťou chovateľov ako aj odborníkov, popri výskume v partnerstve s vedcami. „Pes a mačka na prvom mieste“ a „Poznanie a rešpekt” sa stali etikou značky a riadia vývoj každého nového objavu.

Naše hodnoty

Pes a mačka na prvom mieste

Hlavnou vecou, čím je Royal Canin charakteristický, je záväzok „ Pes a mačka na prvom mieste“, ideálne popisujúci ústredné miesto, ktoré patrí zvieraťu počas nášho inovačného procesu. Zmyslom našej filozofie je predovšetkým prispievať k pohodliu a zdraviu mačiek a psov tým, že im umožníme žiť dlhšie a v lepšom zdraví. Skutočne, iba reálne potreby mačiek a psov vedú náš výskum a návrh nových krmív; z tohto dôvodu sa Royal Canin rozhodol neiniciovať kampane zamerané na prieskum trhu u majiteľov domácich zvierat. Tento jedinečný postup zaručuje presnosť našich odpovedí týkajúcich sa výživy a ich perfektné prispôsobenie potrebám zvierat.

Poznanie a rešpekt

Naše charakteristické „Poznanie a Rešpekt“, ktoré je neoddeliteľné od „Pes a Mačka na Prvom Mieste“, znamená:

 • neustále zlepšovanie poznania mačiek a psov, aby sme mohli vždy presnejšie reagovať na ich výživové potreby;
 • stály dialóg a výmena s odborníkmi na zvieratá a vedeckými skupinami;
 • zdieľanie know-how, nie iba s vedcami a chovateľmi, ale aj s majiteľmi domácich zvierat;
 • neustále zdieľanie našej Vízie so spoločníkmi, rodinami, partnermi a dodávateľmi ako aj so všetkými mužmi a ženami pracujúcimi denno-denne s Royal Canin.

Rešpektovanie mačiek a psov nás zaväzuje, aby sme rešpektovali ich zvierací svet a odmietali všetky formy antropomorfizmu. „Poznanie a Rešpekt“ označuje morálny kód našej spoločnosti.

Historická voľba Zdravej výživy

Misiou Royal Canin bola vždy Zdravá Výživa. Charakterizuje ju presná vyváženosť medzi približne 50 živinami (bielkoviny, lipidy, uhľohydráty, aminokyseliny, mastné kyseliny, minerálne soli, vitamíny a stopové prvky). Formulácia našich krmív je ako zložitá skladačka, ktorej tvorba umožňuje zaručiť stály výživový vzorec rešpektujúci presné a špecifické potreby mačiek a psov.

Toto je jediným striktne vedeckým postupom, keďže zviera kladie do srdca procesu formulácie: skutočne, použité ingrediencie sú vybrané kvôli kvalite živín, ktoré poskytujú a ich výživovému úžitku.

Filozofia výživy Royal Canin vylučuje všetky postupy, ktorých tendenciou je zdôrazňovať suroviny známe pre ich chuťové vlastnosti (jahňa, losos, zverina, atď.).

Inovácia: stav mysle

Veda neustále robí pokrok so súbežne sa vyvíjajúcimi poznatkami. Tento dynamizmus vedie inovačnú stratégiu Royal Canin: pozorovať, klásť otázky, neustále nabádať k prevereniu, hľadať, počúvať, viesť dialóg, zdieľať a skúmať, pričom toto všetko nám umožňuje zostať v čele pokroku týkajúceho sa výživy.

Tento veľmi otvorený a voľný proces – pokiaľ je zameraný na zlepšenie pohodlia a zdravia zvieraťa – vyprodukoval veľa významných zlepšení v oblasti výživy za minulých štyridsať rokov.

Prístup kvality a udržateľnosti

Naša politika „Kvality“ začala v roku 1994 s certifikáciou našej továrne v Cambrai a veľmi rýchlo nasledovala továreň v  Aimargues, pred rozšírením sa po celom svete. Teraz je sprevádzaná aktívnym občianskym prístupom pre jej sociálnu angažovanosť a politiku ochrany životného prostredia. V Royal Canin je prístup kvality a udržateľnosti vlastný každému!

Je založený na takých konkrétnych záväzkoch ako:

 • Neustále uplatňovať inovačnú stratégiu založenú na Počúvaní našich zákazníkov a jej odovzdávaní našim dodávateľom,
 • Zavádzať proces výberu na suroviny za účelom zaručenia najlepšej kvality a bezpečnosti našich produktov a brať do úvahy trvanlivosť takýchto zdrojov,
 • Zaručiť potravinovú bezpečnosť vyrobených krmív v každej z našich tovární,
 • Pravidelne investovať do priemyselných nástrojov, aby sme mali bezpečné, výkonné a inovatívne prostriedky,
 • Uprednostňovať technológie viac prispôsobené na ochranu životného prostredia, hlavne keď robíme nové investície, pokiaľ je to ekonomicky realizovateľné,
 • Konať v súlade s legislatívou a ďalšími požiadavkami, ktoré sa týkajú nášho obchodného sektoru,
 • Zaručiť bezpečnosť mužov a žien v ROYAL CANIN a zaistiť, aby dodržiavali tento postup Kvality a Udržateľného Rozvoja,
 • Zabrániť znečisťovaniu prostredia a obmedziť vplyv našich aktivít na životné prostredie „Efektívnym“ postupom, ktorý značne optimalizuje:
  • 1.) manažment odpadu
  • 2.) spotrebu prírodných zdrojov
  • 3.) dizajn obalov a vrchných obalov
  • 4.) kontrolu nad potenciálnou škodou spojenou s naším obchodným sektorom.

Všetky tieto kritériá ilustrujú neustále želanie zlepšovať prostredníctvom nášho Systému kvality a manažmentu životného prostredia, ako aj prostredníctvom spokojnosti zákazníkov. Úspech tohto postupu závisí od zapojenia sa každého zamestnanca do stálej kontroly pokroku, ktorý robí vo svojej každodennej práci.

Zdravá výživa si vyžaduje kvalitu a bezpečnosť potravín

Zdravá Výživa si vyžaduje veľmi vysoké štandardy kvality a bezpečnosti potravín. Po celom svete Royal Canin zaručuje krmivo so stálou formuláciou živín a ďalej zaručuje optimálnu potravinovú bezpečnosť svojich produktov.

Dôkladná znalosť surovín a ich starostlivý výber prostredníctvom vybraných postupov, popri systematickej kontrole počas každej fázy na základe Analýzy nebezpečenstiev a kritických kontrolných bodov (HACCP - Hazard Analysis Critical Control Point), od dodania cez výrobu, poskytuje nekompromisný postup kvality a bezpečnosti.

Značné množstvo investícií nám umožňuje neustále zlepšovať postup medzinárodného monitoringu, kde kľúčovú úlohu zohráva jedenásť laboratórií v továrňach, tri vysunuté laboratóriá a jedno centrálne laboratórium. V Royal Canin neustále preverujú samých seba pri konfrontácii s náročnosťou a dôležitosťou potravinovej bezpečnosti, s jediným úmyslom denno-denne zlepšovať svoje postupy, pričom jediným cieľom je pohodlie a zdravie mačiek a psov.

 • facebook
 • youtube
 • instagram