Nastavenia súborov cookie Výcvik - Royal Canin

Život s vaším šteňaťom

Tlačiť
Výcvik

Základné pravidlá

Rovnako ako očkovanie alebo každodenná činnosť, výcvik je jednou z povinností človeka voči psovi od momentu, keď sa rozhodne, že z neho spraví svojho spoločníka. Je to záruka, že zviera, jeho majiteľ a jeho rodinný kruh budú spolunažívať v harmónii, ale tiež to, že pes bude integrovaný do spoločnosti. Výcvik šteňaťa by mal začať v správnu dobu, kedy je jeho schopnosť učiť sa optimálna.

Pri výcviku šteňaťa sa treba sústrediť vždy len na jeden krok. Je to tak preto, že šteňa má len obmedzenú kapacitu koncentrácie: ak cvičenia trvajú príliš dlho, môže sa rýchlo objaviť riziko jeho preťaženia.

Motivácia

Úspešný výcvik závisí od radosti a dôslednosti. Šteňa sa samozrejme rado hrá, preto by malo dostať príležitosť zabávať sa, aby sa mu dobre "pracovalo", bez obmedzenia, prostredníctvom krátkych výcvikov. Okrem hier, ktoré umožňujú spoločnú radosť pri cvičení psa, treba myslieť aj na túžbu šteňaťa získať náklonnosť svojho pána a jeho radosť, ktoré by nemali byť pri procese učenia potláčané. To sa v žiadnom prípade netýka prísnosti, ktorá musí byť pre šteňa zlatým pravidlom. Nezaobchádzajte s ním ako s ľudskou bytosťou, ale ako so zvieraťom, ktorým aj je.

Zmysluplná odmena

Odmena zvyšuje motiváciu a uľahčuje výcvik. Ak chcete mať úspech, odmena musí mať pre psa zmysel, t.j. pán ho musí chváliť a zároveň ho hladkať a prihovárať sa mu teplými tónmi hlasu v súlade s úspechmi pri výcviku. Na druhú stranu, pokarhaním treba potrestať každú hlúposť alebo akékoľvek nežiaduce správanie, ale pristupujte k nemu iba v prípade, že ste šteňa pristihli. Je potrebné poznamenať, že pozitívne prvky učenia (t.j. odmeny), je oveľa účinnejšie ako negatívne prvky učenia (t.j. pokarhania).

Jazyk

Používajte jazyk prispôsobený zvieraťu, s jednoduchými, krátkymi a často opakovanými príkazmi. Pravdou je, že pes rozumie viac tónu slov, ako ich významu: použitý tón by sa mal preto meniť v závislosti od toho, či dávate príkaz, chválite alebo karháte. Ďalším účinným prostriedkom dorozumievania sa s ním sú pohyby.

Naučte ho počúvať na svoje meno

Prvá vec, ktorú by sa šteňa malo naučiť, je jeho meno. Už od prvého dňa by po zavolaní jeho mena mala nasledovať príjemná chvíľa, ktorá ho povzbudí, aby vykonával príkazy.

„Nie“

Vštepujte význam slova "nie" do šteňaťa už od jeho príchodu.

  • „Nie" sa bude spájať so všetkými zakázanými vecami, nech sú akékoľvek.
  • Vyslovujte ho rozhodne, s pevným a jednoznačným hlasom, a to vždy, keď vidíte šteňa robiť niečo zakázané.
  • Na začiatku učebného procesu môžete hovoriť „Nie!" súčasne s gestom odtláčania šteňaťa preč rukou. Neskôr bude stačiť len povedať „nie" pevným hlasom.

Robenie potreby mimo domu

Keď príde do domácnosti šteňa, vo väčšine prípadov ho predtým nikto neučil, aby nerobilo potrebu v dome, s výnimkou miesta, kde spí. Ak urobí svoju potrebu v dome, zatiaľ čo jeho pán nie je prítomný, je zbytočné hrešiť ho. Pokarhanie je účinné len vtedy, ak je šteňa potrestané ihneď. Ak sa má šteňa naučiť nerobiť potrebu v dome, je potrebné zobrať ho von každé dve hodiny a bezpodmienečne po každom jedle.

Tri základné príkazy: zostaň, sadni, ľahni

Pokiaľ ide o súdržnosť Vašich príkazov, musíte byť opatrní. To, čo je dnes zakázané, nemôže tolerovať žiaden člen domácnosti ani zajtra. Tieto tri základné príkazy cvičíme so šteňaťom na vôdzke.

Chôdza na vôdzke

Vôdzka je pre šteňa symbolom toho, že ide na prechádzku, čo samozrejme spôsobuje jeho radosť. Nemala by sa používať na jeho karhanie. Podobne ako v prípade učenia robiť potrebu vonku, šteňa sa naučí chodiť na vôdzke ľahšie, ak sa s tréningom začne veľmi skoro. Ak chcete, aby si šteňa zvyklo na obojok, začnite s chôdzou na vôdzke doma, a to niekoľkokrát denne a vždy v krátkych intervaloch. Ak šteňa na vôdzke ťahá, musíte povedať "Nie", pričom vôdzku prudko potiahnete.

Privolanie

Privolanie je viac ako povel, je to výzva, aby sa šteňa vrátilo k svojmu pánovi, ktorý ho pohladká alebo mu dá odmenu: privolanie by sa malo spájať s pozitívnym gestom, ale vyžaduje veľa dôslednosti. Začnite tým, že po privolaní dáte šteňaťu jeho krmivo a po istom čase prejdete z priestorov domu von. Ak šteňa neuposlúchne povel "K nohe", choďte opačným smerom a skryte sa mu. Znervóznie A veľmi rýchlo sa vráti!

Maškrty a krmivo

Dávanie maškŕt alebo zvyškov jedla narušuje vyváženú výživu, ktorú poskytuje kompletná potrava, ktorú šteňaťu dávate. Okrem toho, ak je takéto maškrtenie nadmerné alebo pravidelné, môže viesť k nadváhe a mať nepriaznivý vplyv na jeho zdravie. Kŕmenia by tiež mali byť predmetom kódexu dobrého správania, ktorý, ak sa bude dodržiavať, bude zabraňovať nežiaducemu správaniu.

  • Do 6 mesiacov veku je vhodné dávať šteňaťu 3 porcie denne, potom 2 až do konca rastu.
  • Dávajte šteňaťu jeho krmivo vždy v stanovený čas, v rovnakej čistej miske, na rovnakom mieste a s miskou plnou čerstvej vody, ktorá by mala byť vždy k dispozíciie.
  • Keď šteňa žerie, nechajte ho samé, a nikdy mu nedávajte krmivo, keď jete pri stole.

Centrá výcviku psov sú príležitosťou pre šteňa stretnúť sa s ďalšími psami v jeho veku, vďaka čomu sa bude menej báť, resp. bude menej agresívny voči iným psom. Pre majiteľa to je záruka, že výcvikový proces prebieha správne a môže zdieľať okamih spoluúčasti sa svojím zvieraťom.

  • facebook
  • youtube
  • instagram