Nastavenia súborov cookie Minerály - Royal Canin

Minerály

Tlačiť

Dôležité pre telo

Kompletné krmivo nepotrebuje žiadny minerálny doplnok. Nadbytok minerálnych solí má negatívny vplyv na dobrú stráviteľnosť a môže dokonca vyvolať opačné účinky, než sú očakávania.

Keď sa krmivo spáli, vytvorený popol sú minerály, ktoré boli v krmive, čo vo všeobecnosti predstavuje 5-8% sušiny krmiva.

Minerály, ktoré sú prítomné vo veľkých množstvách (vápnik, fosfor, draslík, sodík, horčík), sa nazývajú makroprvky. Tie, ktoré sú prítomné len vo veľmi malých množstvách – stopové prvky – predstavujú niekoľko mg/kg (alebo ppm), ale sú dôležité pre fungovanie tela (napr. železo, zinok, mangán, meď, jód, selén).

Minerály sú poskytované rôznymi ingredienciami v prídele krmiva. Tiež môžu byť obsiahnuté vo forme purifikovaných solí: síran železnatý, oxid zinočnatý, oxid manganatý, síran meďnatý, seleničitan sodný, jodid vápenatý, atď.

Každý minerál sa podieľa na niekoľkých rôznych funkciách. Pre zjednodušenie uvádzame hlavné úlohy najdôležitejších minerálov, ktoré zohrávajú v tele.

Vápnik

Príjem vápnika prispôsobený veľkosti zvieraťa a jeho fyziologickej kondícii pomáha predchádzať ochoreniam spôsobených jeho nedostatkom v potrave (osteofibróza) alebo prebytkom (nadmerná kalcifikácia). Obdobie rastu a cicania vyžaduje vysoký príjem vápnika.

Stručné zhrnutie

Vápnik je dôležitý minerálny prvok, alkalický kov, známy vo výžive ako minerálny makroprvok, pretože ho telo potrebuje vo veľkých množstvách. Príjmový pomer vápnika (Ca) a fosforu (P) musí byť v krmive presne vyvážený. A to 1 ku 2.

Úloha v tele

Vápnik plní v tele dve základné funkcie. 99% telesného vápnika je uložených v kostiach a spolu s fosforom zabezpečuje pevnosť kostry. Spoločne vytvárajú akýsi kostný ‘cement’. Taktiež umožňuje výmenu informácií medzi bunkami a prenos zmyslových podnetov. Ak je obsah vápnika v príliš vysoký, mladé šteňa sa nedokáže prebytku prispôsobiť a ďalej pasívne vstrebáva najmenej 30 až 40% prijatého vápnika a vzniká nebezpečenstvo abnormálneho vývoja kostry.

Prirodzené zdroje

Vápnik v podobe minerálnych solí sa nachádza v kostiach cicavcov a tiež v minerálnych zdrojoch ako je uhličitan vápenatý (krieda) a vápenaté fosforečnany.

Fosfor

Primeraný príjem fosforu, prispôsobený fyziologickému štádiu a veľkosti zvieraťa, spolu s presne vyváženým príjmom vápnika, podporuje harmonický rast a zlepšuje telesné funkcie. Pri starších zvieratách by sa mal príjem fosforu obmedziť, lebo môže zhoršovať chronické zlyhávanie obličiek.

Stručné zhrnutie

Etymologicky slovo fosfor znamená “nesúci svetlo.” Objavil ho v roku 1669 nemecký alchymista, ktorý uvoľnil fosfor vo forme svetielkujúcej pary keď nechal odpariť moč a zvyšok vypálil v retorte.

Úloha v tele

Fosfor má viacero rovnako dôležitých funkcií. V kostiach je obsiahnutých až 86% telesného fosforu a spoločne s vápnikom zabezpečuje pevnosť kostry. Je súčasťou bunkových membrán a je minerálom, ktorý telo potrebuje pri výdaji energie (prostredníctvom adenozín trifosfátu – ATP). Fosfor je tiež súčasťou dôležitých molekúl DNA a RNA, nesúcich genetický kód bunky.

Prirodzené zdroje

Fosfor v podobe minerálnych solí sa nachádza v kostiach cicavcov ale tiež v mineráloch, napríklad fosfátoch. Mäso je tiež bohaté na fosfor. Ak je potrebné znížiť príjem fosforu v potrave, môžu sa niektoré živočíšne bielkoviny nahradiť rastlinnými bielkovinami (pšeničný alebo kukuričný glutén).

Draslík

S príjmom draslíka sa nespája žiadny konkrétny problém, okrem jeho závažných strát spôsobených hnačkami. Pri niektorých chorobách srdca alebo obličiek je potrebné upraviť jeho príjem v potrave. Počas diuretickej liečby by sa mal príjem draslíka zvýšiť.

Stručné zhrnutie

Draslík je dôležitý minerálny prvok, alkalický kov, ktorý odborníci na výživu nazývajú makroprvkom, pretože ho telo potrebuje vo veľkých množstvách.

Úloha v tele

Tento pre fungovanie buniek nepostrádateľný minerálny prvok udržuje spoločne so sodíkom rovnováhu medzi vnútorným a vonkajším tlakom bunky a vykonáva dôležité úlohy v jej energetickom metabolizme.
Draslík má veľký vplyv na funkciu srdca. Nadmerné okyslenie moču môže viesť k nedostatku draslíka v tele.

Prirodzené zdroje

Draslík sa často vyskytuje vo forme minerálnych solí. Pre ľudí sú najlepšími zdrojmi draslíka zelenina, sušené ovocie, avokádo, mäso a údené ryby a tiež čokoláda a banány.

Citrát draselný

Citrát draselný pomáha zabraňovať tvorbe kalcium-oxalátových močových kameňov: je schopný naviazať sa na vápnik a vytvoriť rozpustnú soľ. Vápnik sa následne nemôže viazať s oxalátom a utvárať kameň. Ústne podávaný citrát draselný má tiež zásaditý účinok (zvyšuje pH moču). Zvýšenie zásaditosti moču znižuje vylučovanie vápnika v moči a zvyšuje vylučovanie citrátu.

Stručné zhrnutie

Zvyšovanie zásaditosti vplyvom citrátu draselného by sa malo vykonávať opatrne, pretože môže zvýšiť riziko tvorby kameňov v zásaditom moči: struvitových a fosfátových kameňov.

Úloha v tele

Zvyšovanie zásaditosti vplyvom citrátu draselného je zaujímavé z pohľadu boja proti iným typom kameňov, ktoré sa môžu tvoriť v prostredí s kyslým pH, amónium-urátovým kameňom (zásaditý moč má nízku koncentráciu amoniakových a amóniových iónov) a cystínovým kameňom. Kalcium-oxalátové kamene nie sú citlivé na pH moču, ale zvýšenie zásaditosti priamo umožňuje vylučovanie vápnika močom.

Prirodzené zdroje

Citrát draselný je minerálna soľ.

Sodík

Keďže sa mačky ani psy, na rozdiel od ľudí či koní, nepotia ani pri intenzívnej fyzickej námahe, nespájajú sa s príjmom sodíka žiadne osobitné problémy. Len niektoré choroby srdca si vyžadujú jeho znížený príjem v krmive. Pri závažných hnačkách by sa mali zvieratám do vody pridávať hydratačné prášky. Prípravky musia byť izotonické, aby nahrádzali stratu elektrolytov, najmä sodíka.

Stručné zhrnutie

Sodík je dôležitý minerálny prvok, alkalický kov, ktorý odborníci na výživu nazývajú makroprvkom, pretože ho telo potrebuje vo veľkých množstvách.

Úloha v tele

Tento minerálny prvok je nenahraditeľný pre fungovanie buniek:

  • udržuje rovnováhu tlaku medzi vnútorným a vonkajším osmotickým tlakom bunky;
  • hrá dôležitú úlohu pri energetickom metabolizme bunky.

Sodík je tiež prvkom, ktorý ovláda vodnú bilanciu. pocit smädu alebo vylučovanie moču. Jeho úloha a úloha draslíka spolu úzko súvisia. Najjednoduchším spôsobom ako predchádzať tvorbe močových kameňov u mačiek je zabezpečiť, aby prijímali dostatok vody a vylučovali tak sodík. Väčší objem moču zvýši frekvenciu močenia a naruší kryštáliky tvoriace sa v močových cestách. Mierne zvýšenie obsahu chloridu sodného v krmive zvyšuje príjem vody a podporuje vylučovanie moču.

Prirodzené zdroje

Potrebu sodíka u zvierat pokrýva príjem chloridu sodného (kuchynská soľ alebo NaCl) morského alebo minerálneho pôvodu, ktorý obsahuje 39% sodíka a 61% chloridu. Zvýšenie podielu NaCl v krmive o 2.5% zodpovedá zvýšeniu podielu sodíka o 1%.

Sodné fosfáty

Pri ich uvoľnení v ústnej dutine niektoré formy fosfátov viažu ióny vápnika zo slín, čím sa zabráni mineralizácii dentálneho plaku. Takto sa spomalí formovanie zubného kameňa. Ložiská zubného kameňa u psov a mačiek denne kŕmených granulami obalenými sodnými fosfátmi sú oveľa menšie, než u zvierat kŕmených rovnakou diétou bez sodného fosfátu.

Stručné zhrnutie

Fosfátovo sodné soli sa využívajú na zlepšenie ústnej hygieny v mnohých zubných pastách pre ľudí. Pri použití u zvierat musia byť fosfáty súčasťou obalu granule alebo žuvacej tyčinky, aby sa zabezpečilo ich uvoľnenie počas žuvania a aby došlo ku kontaktu so slinným vápnikom.

Úloha v tele

Ióny vápnika v slinách sú schopné tvoriť kryštály vápenatého hydroxyapatitu , minerálnej formy vápnika, z ktorého sa vytvára zubný kameň. Sodné fosfáty majú kapacitu chelátovať vápnik, čím je výrazne ovplyvnená tvorba zubného kameňa. Komplex vápnik - fosfát sa počas trávenia rozpúšťa, pričom sa v tráviacom trakte uvoľňuje vápnik a fosfor, kde sú ďalej vstrebávané pre potrebu zvieraťa.

Prirodzené zdroje

Sodné fosfáty patria do skupiny solí a tvoria viac než 150 rôznych substancií (ortofosfát, pyrofosfát, polyfosfát, metafosfát).

Horčík

Nedostatok horčíka sa prejavuje nervovými problémami. Dlho sa odporúčal ako prevencia voči tvorbe struvitových (horečnato - amónny fosfát) močových kameňov u mačiek. Dnes je dokázané, že oveľa efektívnejším spôsobom prevencie je udržiavanie správnej kyslosti moču. Horčík brzdí tvorbu oxalátových kameňov. Psy v záťaži potrebujú vyšší príjem horčíka.

Stručné zhrnutie

Horčík patrí medzi hlavné minerálne prvky, kovy alkalických zemí, vo výžive kvalifikovaný ako makroprvok, pretože telo ho potrebuje prijímať vo vyšších dávkach.

Úloha v tele

Horčík podobne ako vápnik a fosfor je súčasťou kostry, ktorej dodáva pevnosť, i keď v menšej miere. Horčík je tiež nevyhnutný pre dobrú vodivosť nervov a svalovú kontrakciu, a je súčasťou celkového energetického metabolizmu tela.

Prirodzené zdroje

Horčík sa nachádza v kostiach cicavcov a v minerálnych zdrojoch ako dolomit, alebo rôznych minerálnych soliach.

Chelátované stopové prvky

Chelátované prvky, prvky viazané na organickú molekulu, sa vstrebávajú do cieľového orgánu jednoduchšie, a sú preto efektívnejšie. Napríklad chelátovaný zinok sa jednoduchšie naviaže do chlpov než voľný zinok, čo stimuluje ich rast. Zlepšovanie nutričnej kvality krmiva pomocou chelátov pomáha lepšie pokrývať požiadavky zvierat zo strany jednotlivých stopových prvkov.

Stručné zhrnutie

Chelátovaný stopový prvok je tvorený metalickým jadrom a troma aminokyselinami.

Úloha v tele

Využitie takejto formy stopových prvkov jednoducho zlepšuje ich trávenie, zvlášť ich vstrebanie v čreve, ktoré je obyčajne na úrovni 30 % (70 % minerálnych látok nachádzame v exkrementoch). Keď sú stopové prvky chelátované, ich vstrebateľnosť presahuje až 60 %.

Prirodzené zdroje

Purifikované aminokyseliny z prirodzených zdrojov sa používajú na chelátovanie minerálov ako železo, meď, zinok, mangán, jód a selén.

Zinok

Okrem celkových účinkov na telo je tento stopový prvok nevyhnutný pri syntéze kolagénu a keratínu. Preto podporuje hojenie a podieľa sa na kvalite srsti. Nedostatok zinku pozorujeme pri kŕmení nekvalitným krmivom, plného otrúb a minerálov zabraňujúcich normálnemu vstrebávaniu zinku.

Stručné zhrnutie

Zinok je minoritný prvok, tranzitný element, vo výžive kvalifikovaný ako stopový prvok kvôli jeho nízkej kvantitatívnej dôležitosti, hoci jeho úloha v organizme je nenahraditeľná. Severské plemená mávajú niekedy problémy s asimiláciou zinku.

Úloha v tele

Zinok plní funkciu koenzýmu v mnohých metabolických procesoch. Je nenahraditeľný pri transporte vitamínu A v krvi a hrá dôležitú funkciu pri rozmnožovaní. Je tiež nevyhnutným elementom integrity kože a kvality srsti. Tak isto pomáha pri odbúravaní laktátov tvorených počas krátkej a intenzívnej svalovej záťaže.

Prirodzené zdroje

Zinok sa vyskytuje vo forme minerálnych solí, ale tiež v celozrnných obilninách a vo všetkých živočíšnych produktoch. Pridávaný do krmiva sa používa v organickej forme (glukonát zinku alebo zinok a metionín), aby sa zlepšilo jeho vstrebávanie.

Železo

Železo je esenciálna živina na prevenciu a liečbu anémie.

Stručné zhrnutie

Železo je minoritný prvok, tranzitný element, vo výžive kvalifikovaný ako stopový prvok kvôli jeho nízkej kvantitatívnej dôležitosti, hoci jeho úloha v organizme je nenahraditeľná.

Úloha v tele

Železo je nenahraditeľnou zložkou hemoglobínu, pigmentu transportujúceho kyslík v červených krvinkách a myoglobínu, ktorý plní rovnakú funkciu vo svaloch (to vysvetľuje červenú farbu krvi a svaloviny). Tiež má mnoho enzymatických funkcií, zvlášť vo vzťahu k bunkovému dýchaniu.

Prirodzené zdroje

Pečeň, mäso, ryby, tiež zelenina a zvlášť niektoré minerálne soli sú pre zvieratá hlavným zdrojom železa.

Mangán

Mangán sa podieľa na kvalite kostí a chrupaviek, čo znamená, že jeho príjem musí byť v zvýšenej miere kontrolovaný u šteniatok a mačiatok, ako aj u starších zvierat a zvierat trpiacich osteoartrózou.

Stručné zhrnutie

Mangán je minoritný prvok, tranzitný element, vo výžive kvalifikovaný ako stopový prvok kvôli jeho nízkej kvantitatívnej dôležitosti, hoci jeho úloha v organizme je nenahraditeľná.

Úloha v tele

Mangán je stopový prvok, ktorý je aktívnou súčasťou funkcie mitochondrií, tvorcov energie buniek a má dôležitú úlohu pri tvorbe kostí a chrupaviek kĺbov.

Prirodzené zdroje

Vo všeobecnosti je mäso prirodzeným zdrojom mangánu, ale obilniny, ovocie a samozrejme aj minerálne soli sú tiež vhodným zdrojom.

Meď

Tento stopový prvok je jedným z antianemických faktorov, kam patria aj foláty, vitamín B12 a železo. Uložená v pečeni môže byť u malej skupiny plemien toxická. Je súčasťou procesu syntézy melanínu – pigmentu chlpov.

Stručné zhrnutie

Meď je minoritný prvok, tranzitný element, vo výžive kvalifikovaný ako stopový prvok kvôli jeho nízkej kvantitatívnej dôležitosti, hoci jeho úloha v organizme je nenahraditeľná (< 10 mg/kg živej hmotnosti). Väčšina medi organizmu je uložená v pečeni. Vo väčších množstvách je toxická, čo platí hlavne pre niektoré plemená a línie psov.

Úloha v tele

Meď napomáha vstrebávaniu železa v čreve a jeho naviazaniu do hemoglobínu. Je aktívnou súčasťou mnohých enzýmov, zvlášť enzýmov zodpovedných za bunečnú oxidáciu. Tiež je súčasťou pri syntéze kolagénu v šľachách a myelínu v nervovom systéme.

Prirodzené zdroje

Medzi suroviny s vysokým obsahom medi patrí mäso (jahňacie, bravčové, kačacie) a strukoviny (fazuľa, šošovica, sója).

Jód

Bez jódu by štítna žľaza nemohla fungovať a následná struma by narušila celkový metabolizmus.

Stručné zhrnutie

Jód je minoritný nekovový prvok, vo výžive kvalifikovaný ako stopový prvok kvôli jeho nízkej kvantitatívnej dôležitosti, hoci jeho úloha v organizme je nenahraditeľná.

Úloha v tele

Tento stopový prvok vstupuje do tela, aby bol súčasťou hormónov štítnej žľazy a pomáha pri ich syntéze.

Prirodzené zdroje

Preferovanými zdrojmi jódu sú morská soľ a ryby.

Selén

Tak ako iné antioxidanty, aj selén hrá pomocnú úlohu v boji proti všetkým štádiám oxidačnej záťaže, ktorej je organizmus vystavený. Patrí sem starnutie, intenzívna fyzická záťaž, znečistenie, rakovina a zápalové ochorenia.

Stručné zhrnutie

Selén je minoritný nekovový prvok, vo výžive kvalifikovaný ako stopový prvok kvôli jeho nízkej kvantitatívnej dôležitosti, hoci jeho úloha v organizme je nenahraditeľná.

Úloha v tele

Tento stopový prvok je antioxidant, ktorý spolupracuje s vitamínom E na ochrane bunkových membrán, zvlášť vo svalových bunkách.

Prirodzené zdroje

Selén sa nachádza v minerálnych soliach, rybách, v menšom množstve v mäse.

  • facebook
  • youtube
  • instagram